I samarbeid med Visit Sjusjøen vil det i deres nye lokaler på Graaten, i hjertet av Sjusjøen, henge en salgsutstilling over lengre tid der bilder selges fortløpende og nye henges opp.
Bildene kan besiktiges i Visit Sjusjøens kontortid, ved arrangementer og ved avtale. Det vil også bli mulighet for utprøving.