Ringebusamlingene / Ringebu Prestegard

På Ringebusamlingene / Ringebu Prestegard henger mine bilder
utstilt i «Vognskjulet» fra 1.okt t.o.m 16.okt.
Åpent alle dager fra kl 12-16.

Velkommen!