Hamar Kunstforening

Velkommen til utstilling på Hamar fra 19. sept – 4.okt

Åpning lørdag 19. sept kl. 13 i Hamar Kunstforenings flotte lokaler.

Det blir musikalske innslag og litt poesi.

Hamar Kunstforening er arrangør og har åpent torsdager fra 15-18 , lørdag og søndag fra 12-16.

Bildene som vil henge på utstillingen ser du her.  Anbefaler likevel å se dem hengende i Hamar Kunstforenings lokaler.

Thor-Arne er tilstede på åpningsdagen.

www.hamarkunstforening.com